qcv admin, Author at ĐIỆN NƯỚC ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA